Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

(fincantasarla.com) Adresinde bulunan sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Zuhal ÇELİK | fincantasarla.com‘dan hizmet almadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen fincantasarla.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

fincantasarla.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. fincantasarla.com sitesini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz bakımından önemlidir.

Kullanım ve Güvenlik Kuralları

fincantasarla.com herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 • Yanlış ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
 • Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 • Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) ÜYE sorumludur.
 • fincantasarla.com üzerinde ÜYE’lere verilen indirim kuponları, satılamaz, internet üzerinden fincantasarla.com sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Her alışverişinizde sadece bir indirim kuponu kullanabilirsiniz.

İçerik Kullanımı

fincantasarla.com’ da sunulan görsel, yazılı içerik kişisel kullanım içindir. fincantasarla.com sitesi içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya fincantasarla.com sitesinin izni olmadan link vermek yasaktır.

 • Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı fincantasarla.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
 • fincantasarla.com her çeşit eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizdedir ve pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

 • fincantasarla.com’ ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılabilmektedir. Ancak bu bilgiler hiçbir firma ya da üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 • fincantasarla.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek fincantasarla.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
 • Üye, fincantasarla.com hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile fincantasarla.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ ye aittir.
 • İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya fincantasarla.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, fincantasarla.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’ nin fincantasarla.com’dan yararlanması engellenebilir veya üyeliğini iptal edilebilir.
 • fincantasarla.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması şahısların sorumluluğundadır ve fincantasarla.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden fincantasarla.com sorumlu tutulamaz.
 • Üye, fincantasarla.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
 • Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşterinin isteği üzerine fincantasarla.com veya Zuhal ÇELİK tarafından yapılır.
 • Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.
 • Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı fincantasarla.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 • fincantasarla.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensipleri öğrenmek için lütfen “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” sayfasını ziyaret ediniz.
 • ÜYE, siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
 • ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle fincantasarla.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, fincantasarla.com, Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

fincantasarla.com / Zuhal ÇELİK Hak ve Yükümlülükleri

 • fincantasarla.com, üyenin sözleşme yer alan hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üyenin fincantasarla.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, fincantasarla.com ilgili üyenin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir.
 • fincantasarla.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.
 • fincantasarla.com’un herhangi bir gerekçe göstermeden, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır.
 • Üye, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine, fincantasarla.com’a ait olan her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, fincantasarla.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’ den ayrıca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderilebileceğini kabul etmiştir.
 • Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, fincantasarla.com / Zuhal ÇELİK’ e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterlidir. fincantasarla.com, talebin kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip fincantasarla.com hızlı bir şekilde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.

Tebligat Adresleri

 • fincantasarla.com, üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin fincantasarla.com‘ a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği e-posta olarak kabul edilecektir.
 • Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri diğer tarafa 3 gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 • fincantasarla.com‘ un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın fincantasarla.com tarafından yollanmasını takiben 1 gün içinde üyeye ulaştığı kabul edilecektir.
 • ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

TANIMLAR

 • Çerez (Cookie) Politikası fincantasarla.com’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler’in fincantasarla.com üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, fincantasarla.com tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere fincantasarla.com’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
 • Hesabım Sayfası Üye’nin fincantasarla.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
 • Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Zuhal ÇELİK’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
 • Sanal Mağaza fincantasarla.com Websitesi üzerinde usul ve kurallarına uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 • Satıcı fincantasarla.com ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.
 • Üye fincantasarla.com ile yaptığı işbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
 • Websitesi Mülkiyeti Zuhal ÇELİK’e ait olan ve Zuhal ÇELİK’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu fincantasarla.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
 • Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

TARAFLAR

 • İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Kütahya/Merkez Yeni Bosna Mahallesi adresinde bulunan Zuhal ÇELİK. (“Zuhal ÇELİK – fincantasarla.com“) ile Üye (“Üye“) arasında, Üye’nin Zuhal ÇELİK’in Websitesi’nde (fincantasarla.com) sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • Zuhal ÇELİK ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.