Ön Bilgilendirme Formu

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı: Zuhal ÇELİK

Satıcı’nın Açık Adresi: Yeni Bosna Mahallesi 5. Yeni Bosna Sk. No:3 Merkez/KÜTAHYA

Satıcı’nın Telefonu: +90 546 770 83 36

Satıcı Mersis No: 

Satıcı E-Posta Adresi: iletisim@fincantasarla.com

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri “fincantasarla.com’da” yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir.

fincantasarla.com / Zuhal ÇELİK tarafından Alıcı’nın taraf olduğu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen Gizlilik kuralları uygulanmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL);

Ürün Kodu ve Adı Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon & Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar
Örnek Tablo

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli: Kargo Ücreti: Ödeme Şekli ve Planı: Alınan Vade Farkı: Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Teslim Şartları:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.  TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’NE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

ÜRÜN & HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

CAYMA HAKKI

Alıcı hizmet & ürün eline ulaştıktan 24 saat (1 gün) içerisinde fincantasarla.com ile iletişime geçerek aldığı ürün& hizmetin iptalini gerekçesi ile birlikte bildirmesi gerekmektedir. Alıcı ürünü satın aldıktan sonra Cayma Hakkı bildirimini yapana kadar geçen süre zarfında harcanan masraflar alıcıya aittir.

Satın alınan ürün & hizmetler sanal olduğundan dolayı ürün iptali bazı durumlarda geçersiz sayılmaktadır bu durumlar satın alınan ürün & hizmetin satıcısı’na veya bağlı olduğu kuruluşa göre değişkenlik göstermektedir.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;
  • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  • Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan çini, el işçiliği, kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya fincantasarla.com üzerinden iletebilirler. Şikayetin fincantasarla.com’a iletilmesi halinde Zuhal ÇELİK sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur.

Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir.

Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir.

Ürün / hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir.

Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.