TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri site ürün & hizmet detaylarında belirtilen kişi (Alıcı & Satıcı) tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün & hizmet açıklama kısmı / Ön Bilgilendirme Formu (Ürün & Hizmet Teslim Zamanı) bilgilerinde belirtilen süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın vereceği bilgilendirmelere veya alıcıdan temin edilecek bilgilerin süresine bağlı olarak ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. İşletme tarafından teslim edilememe durumunda ALICI’ya bilgilendirme yapılır bu durumun kabul edilmesi halinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı iptal olur.
 5. SATICI, sözleşme konusu ürün & hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, şifre panel bilgileri vb. ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı, sözlü veya sanal ortamdan tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 • ALICI, satın aldığı ürün & hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 • ALICI, Sözleşme konusu ürün & hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürün & hizmeti 3 gün içerisinde harcanan masraflar ile birlikte ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün & hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına sahiptir.
 • ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, masrafların dışında geriye kalan ücret 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün & hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya masrafların dışında geriye kalan ücret iade edilir.
 • ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 • Alıcı, sözleşme konusu ürün & hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. veya bilgileri eksik tasarımı bitmemiş hizmeti tamamlanmamış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti teslim almayacaktır.
 • Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
 • ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
 • Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır ve mal/hizmetin varsa poşet, ambalaj, kutu vb. kabı yırtılıp kesilip hasar görmeyecektir.
 • Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 • ALICI hizmet & ürün eline ulaştıktan 24 saat (1 gün) içerisinde fincantasarla.com ile iletişime geçerek aldığı ürün& hizmetin iptalini gerekçesi ile birlikte bildirmesi gerekmektedir.
 • Alıcı ürünü satın aldıktan sonra Cayma Hakkı bildirimini yapana kadar geçen süre zarfında harcanan masraflar alıcıya aittir.
 • Satın alınan ürün & hizmetler sanal ortamda olduğundan dolayı ürün iptali bazı durumlarda geçersiz sayılmaktadır bu durumlar satın alınan ürün & hizmetin SATICI’sına veya bağlı olduğu kuruluşa göre değişkenlik göstermektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET: Zuhal ÇELİK

ADI/UNVANI: Zuhal ÇELİK

ADRES: Yeni Bosna Mahallesi 5. Yeni Bosna Sk. No:3 Merkez/KÜTAHYA

E-POSTA: iletisim@fincantasarla.com

TEL: +90 546 770 83 36

FAKS:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 • ALICI hizmet & ürün eline ulaştıktan 24 saat (1 gün içerisinde) fincantasarla.com ile iletişime geçerek aldığı ürün& hizmetin iptalini gerekçesi ile birlikte bildirmesi gerekmektedir.
 • Alıcı ürünü satın aldıktan sonra Cayma Hakkı bildirimini yapana kadar geçen süre zarfında harcanan masraflar alıcıya aittir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 • İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 günlük süre içerisinde toplam bedeli (masraflar çıkıldıktan sonra geriye kalan tutar) ALICI’ ya iade etmek ve 30 günlük süre içerisinde ürün & hizmeti iade almakla yükümlüdür.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;
 • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
 • Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan çini, el işçiliği, kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 • Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, fincantasarla.com web sayfamızda (banka & hesap bilgilerimiz) sayfasından hesap bilgilerimize ulaşarak (TL / $ / €) herhangi birine yapabilirsiniz.
 • Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz.
 • Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.